2019-09-18 | 1398/06/27

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 14

تبلیغات
رهبر انقلاب اسلامی در مراسم جمعی از موکب‌داران عراقی:

راهپیمایی عظیم اربعین نشانه اراده پروردگار بر نصرت امت اسلامی است

رهبر انقلاب خطاب به موکب داران عراقی بیان داشتند: آنچه برای ما نقل می‌شود از رفتار شما برادران عزیز در مواکب میان راه و رفتار کریمانه‌ شما با زائران حسینی، در دنیا نظیر ندارد؛ همچنان که راه‌پیمایی اربعین در تاریخ نظیر ندارد.

پیشخوان اخبار