2018-12-18 | 1397/09/27

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 11

تبلیغات

«رزم حسینی» برای استانداری خراسان‌رضوی انتخاب نشد؛

درب‌های بسته استانداری مقابل گزینه‌های پیشنهادی اصلاح‌طلبان

اصلاح‌طلبان خراسان رضوی امید به انتخاب استانداری از جنس خود داشتند ولی در حال حاضر با توجه به شواهد و قرائن درمی‌یابیم که وزارت کشور به آن‌ها پشت کرده و به‌دوراز حواشی و سیاسی بازی به دنبال انتخاب استانداری اصلح است.

پیشخوان اخبار