2022-08-09 | 1401/05/18

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 6

تبلیغات
فؤاد ایزدی:

جمهوری اسلامی، مانع شکل گیری دائمی هژمونی آمریکا شد/ مکتب مقاومت کابوس دشمنان است

استاد گروه مطالعات آمریکا دانشگاه تهران با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران مانع از شکل گیری دائمی هژمونی آمریکا شد گفت: مکتب مقاومت که در حال گسترش می باشدتبدیل به کابوس دشمنان شده است.

پیشخوان اخبار