2022-01-26 | 1400/11/06

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 1

تبلیغات
نویســنده کتاب قیام گوهرشــاد در گفت‌وگوی تفصیلی با «صبح توس»:

قیام مسجد گوهرشاد، بزرگترین کشتار حکومتی در تاریخ خاورمیانه است/از مظلومانه‌ترین اعتراض تاریخی ایران تا زنده به گور کردن مردم مجروح در مشهد

سینا واحد گفت: قیام گوهرشاد یکی از مظلومانه‌ترین حرکت‌های اعتراضی تاریخ ایران بود و کشتار مردم در این روز از بزرگترین خشونت‌های سیاسی در تاریخ خاورمیانه است که توسط حکومت رضاشاه پهلوی رقم خورد.

پیشخوان اخبار