مقاومت و استقامت تنها راه پیروزی بر دشمنان است
فرمانده قرارگاه مردمی عمار:

مقاومت و استقامت تنها راه پیروزی بر دشمنان است

فرمانده قرارگاه مردمی عمار با بیان اینکه مقاومت و استقامت تنها راه پیروزی بر دشمنان است، گفت: دشمنان یک‌سری سختی‌ها و راه‌حل‌های انحرافی در برابر ما قرار می‌دهند تا جوانان انقلاب از خط مقاومت و استقامت دست بردارند.

اساتید و معلمان جهاد تبیین را در اولویت‌های خود قرار دهند
معاون سیاسی اجتماعی استاندار خراسان رضوی

اساتید و معلمان جهاد تبیین را در اولویت‌های خود قرار دهند

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خراسان رضوی خطاب به معلمان و اساتبد گفت: جهاد تبیین را جدی بگیرید، به کارهای بزرگی که در ایران اسلامی اتفاق افتاده توجه کنید.، تذکر بدهید و آنها را تقویت کتید، چرا که نزدیک به قله هستیم.

آخرین اخبار

مقاومت و استقامت تنها راه پیروزی بر دشمنان است
فرمانده قرارگاه مردمی عمار:

مقاومت و استقامت تنها راه پیروزی بر دشمنان است

فرمانده قرارگاه مردمی عمار با بیان اینکه مقاومت و استقامت تنها راه پیروزی بر دشمنان است، گفت: دشمنان یک‌سری سختی‌ها و راه‌حل‌های انحرافی در برابر ما قرار می‌دهند تا جوانان انقلاب از خط مقاومت و استقامت دست بردارند.

فیلم