2020-08-13 | 1399/05/23

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 15

تبلیغات
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی جنوب خراسان رضوی خبر داد

فراهم شدن زیرساخت صادرات فرآورده‌های نفتی در شرایط تحریم

بلندی گفت: با توجه به تحریم‌های ظالمانه و اینکه منطقه نفتی تربت حیدریه در مجاورت با مرزهای شرقی کشور قرار گرفته، برای کمک به اقتصاد کشور زیرساخت‌های لازم برای صادرات فرآورده‌های نفتی مهیا شده است.

پیشخوان اخبار