2019-12-09 | 1398/09/18

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 0

تبلیغات
محصولاتی که به ضایعات تبدیل می شوند؛

نبود صنایع تبدیلی، حلقه گمشده اقتصاد کشاورزی خلیل‌آباد

ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی خلیل آباد می‌تواند نقش بسیار مهمی در شکوفایی اقتصاد کشاورزی شهرستان ایفا کند و تأثیر قابل توجهی در توسعه پایدار این حوزه و ایجاد اشتغال مولد و پایدار در مناطق روستایی شهرستان داشته باشد.

پیشخوان اخبار