2020-10-31 | 1399/08/10

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 5

تبلیغات
در بررسی چرایی ترافیک‌های سنگین در گناباد مطرح شد؛

کمبود پارکینگ معضلی جدید در گناباد

افزایش روزافزون خودروها و وجود تنها یک پارکینگ استاندارد در گناباد علاوه بر ایجاد نارضایتی در شهرمندان باعث افزایش آلودگی صوتی، تصادفات متعدد و ترافیک سنگین در معابر اصلی این شهرستان شده است.

پیشخوان اخبار