2020-01-23 | 1398/11/03

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 13

تبلیغات
وقت‌کشی با تزریق اعتبارات دقیقه نودی؛

عملکرد ضعیف دولت دوازدهم در حاشیه شهر مشهد

دولت از ابتدای شروع به کار وعده‌های متعدی درباره رفع معضلات حاشیه شهر مشهد داده است. کمتر از دو سال تا پایان عمر دولت دوازدهم باقی است و در هفته گذشته مصوبه‌ای نمادین در جلسه هیئت دولت به منظور رفع مشکلات حاشیه شهر مشهد گذرانده شد.

پیشخوان اخبار