به گزارش صبح توس به نقل از کیهان، «مرتضی-ک» که با افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی نظیر حزب مشارکت در ارتباط بود، چند ماه پس از فتنه ۸۸ از کشور گریخت و به فرانسه رفت. وی ضمن تحلیلی در وب‌سایت روزنت خاطرنشان می‌کند: ظریف که بی‌گمان یکی از دیپلمات‌های برجسته جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، از سوی برخی شهروندانی که چیزهایی از دکتر محمد مصدق شنیده و خوانده بودند، «مصدق زمانه» و «مصدق جدید» توصیف شد. تا این جای کار هم شاید همه چیز «طبیعی» پیش رفته بود. این دست اغراق‌ها و ستایش‌ها، در تاریخ ما کم‌سابقه نبوده است. قصه از آن‌جا تأسف‌بار و قابل تأمل ‌شد که برخی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی نیز در موج این اغراق‌گویی و تمجید، اسیر شدند و به جای تلاش برای ارزیابی واقع‌بینانه توافق، و تحلیل دقیق و علمی و بی‌طرفانه در دام مصدق‌سازی پوپولیستی افتادند. وی می‌افزاید: برخی روشنفکران که باید دغدغه بیان حقیقت و پیگیری آن را داشته باشند، در ورطه رویکردهای پوپولیستی افتادند. این گروه از روشنفکران از یاد بردند که محمد جواد ظریف، فقط یک مجری و کارگزار خوب و مسلط و کاربلد در حکومت برای تعقیب چشم‌انداز ترسیم شده است. این فعال فتنه سبز با بیان اینکه ظریف و روحانی فاصله معناداری دارند، می‌افزاید: مصدق‌سازی پوپولیستی توسط برخی روشنفکران، چنان بر تنور هیجان عمومی می‌دمد و با آن همراه می‌شود که محصول آن در مراسم سخنرانی اخیر ظریف در دانشگاه تهران خودنمایی می‌کند. آن‌جا که دانشجویان شعار سر می‌دهند: «صل ‌علی محمد، روح مصدق آمد»! شعاری که در سال‌های اخیر حتی برای نزدیک‌ترین یاران و همراهان مصدق و رهروان دیرین نهضت ملی نیز سر داده نشد و معلوم نیست طراحان و سردهندگان شعار، چقدر به آنچه می‌گویند، و تبعات و لوازم آن، ‌اشراف دارند. این‌ها، همان وجه قابل تأمل و تأسف‌بار ماجراست؛ این که برخی روشنفکران رویکردهایی توده‌گرایانه در پیش گیرند، در موج احساسات و غلیان شور اجتماعی فروافتند، آن ‌را- به هر انگیزه- بازتولید و تکثیر کنند و حقیقت را تحریف کنند. مصدق‌سازی پوپولیستی نه به سود ظریف و روحانی است، چرا که انتظاری زیادتر از بضاعت ایشان بر آنها تحمیل می‌کند؛ و نه به نفع جامعه امید بسته به دولت میانه‌گرای بنفش است، چرا که نسبت واقع‌بینانه‌ای میان توقع ایشان و محصول برقرار نمی‌کند، و در نهایت ناامیدی از بهبود و تغییر می‌زاید، و خشم یا انفعال می‌آفریند. یادآور می‌شود محمد مصدق نخست‌وزیر لائیک در دوره نهضت ملی شدن نفت بود که اعتقادی به احکام اسلامی و اجرای آن نداشت. وی اعتماد شدیدی به آمریکایی‌ها داشت و همین امر باعث غفلت وی از هم‌داستانی آمریکا و انگلیس شد و به کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ انجامید. بنابر برخی روایت‌های تاریخی، مصدق عضو حلقه‌های فراماسونری بوده است. او از سلسله جنبان‌های جبهه ملی بود اما عجیب‌تر اینکه ۳ دهه بعد وقتی اسناد لانه جاسوسی آمریکا منتشر شد معلوم گردید برخی اعضای جبهه ملی با آمریکایی‌ها سر و سر دارند و در واقع با طراحان کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، همکار و شریک شده‌اند.