به گزارش صبح توس، غلامعلی جعفر زاده نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با دانا، اظهارداشت: در مورد مصوبه مهر آفرین آن چیزی را که ما قصد داریم با دولت هماهنگ کنیم تابه نتیچه برسیم این است که این طرح با هر اسمی که وجود دارد آزمونی که برایش برگزار شده در یک فضای عادلانه باشد. وی افزود: افرادی که قرار بود با مصوبه مهر آفرین استخدام شوند اگر بدون وجود هر ضابطه وارد دستگاه ها شده اند باید بیرون بیایند. جعفرزاده ادامه داد: دولت حق ندارد این افراد را استخدام کند و اگر هم می خواهد نیرو جذب کند باید از بین افرادی باشد که آزمون داده اند. جعفرزاده در خصوص ورود افراد وابستگان دولت و مسئولین به دستگاه های مختلف از طریق مصوبه مهر آفرین گفت: دولت به ما قول داده تا بررسی هایی را انجام داده و همه افرادی را که وارد دستگاه شده‌اند شناسایی و حتی المقدور آنها را اخراج کند، البته دولت معذوراتی را هم دارد که مورد قبول نیست.