به گزارش صبح توس؛ به نقل از فارس، دکتر برات‌الله زیدآبادی اظهار کرد: طی بازرسی تیم نظارت بهداشتی شبکه دامپزشکی و رصد و پایش مستمر از واحدهای عرضه کننده فراورده های خام دامی، از یک واحد قصابی در سبزوار، مهر جعل شده اداره دامپزشکی و گوشت فاسد کشف شد.

رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار افزود: متصدی واحد مذکور به همراه شاگرد مغازه از مهر جعل شده شبکه دامپزشکی مبادرت به فروش اجناس فاسد در مغازه می کردند که کارشناسان نظارت بهداشتی دامپزشکی به مهر درج شده بر روی لاشه ی موجود در قصابی مشکوک شده و با استعلام انجام شده جعلی بودن مهر محرز شد.

وی با بیان اینکه پرونده برای پیگیری قضایی در دستور کار قرار گرفت، بیان کرد: بر اساس رای صادره متهم ردیف اول با استناد به مواد ۵۲۵ و ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی توسط دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان سبزوار ،بابت جعل مهر به تحمل شش سال حبس و بابت عرضه جنس فاسد به پرداخت یکصد و شصت میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت و متهم ردیف دوم به تحمل دو سال حبس محکوم شدند.

انتهای پیام/