به گزارش صبح توس؛ محسن رضائی، استاد دانشگاه و فعال حوزه اجتماعی در یادداشتی نوشت: اگر چه به ظاهر بیشترین فشار شبکه شیاطین بر محاصره و تحریم اقتصادی ایران است، اما در واقع و باطن امر، آنچه بیش از هر کار دیگری در دستور کار این شبکه قرار دارد، ترور انگیزه‌ها بخصوص در قشر جوان، تحصیلکرده و متخصصان کشور است. 

هنگامی که بحث از پیشرفت و توسعه به میان می‌آید، معمولاً دانش فنی، نیروی انسانی ماهر، سرمایه، مدیریت و از این قبیل به عنوان مهمترین عوامل و زمینه‌ها برای تحقق این امر مطرح می‌شوند. البته هیچ شکی در اهمیت و ضرورت این عوامل وجود ندارد و به تعبیر دیگر باید اینها را جزو عوامل لازم برای پیشرفت محسوب کرد. اما در کنار همه اینها، از یک عامل بسیار مهم دیگر نیز باید یاد کرد و آن انگیزه و امید است.

اهمیت این عامل به حدی است که اگر تمامی عوامل دیگر موجود باشند و این نباشد، نمی‌توان شاهد توسعه و پیشرفت بود. از طرف دیگر، در صورت موجود بودن انگیزه و امید، هر گونه نقص و نقصانی در دیگر عوامل، قابل تأمین و جبران است. بنابراین، در رده‌بندی عوامل و زمینه‌های پیشرفت و توسعه، انگیزه و امید را باید در رأس قرار داد و دیگر عوامل را ذیل آن به شمار آورد.

جوانان باانگیزه و امیدوار در ابتدای انقلاب با کمترین امکانات به دفاع در برابر یک مهاجم تا دندان مسلح و برخوردار از حمایت نظامی و سیاسی و اقتصادی مجموعه شرق و غرب پرداختند و بر او فائق آمدند؛ همین انگیزه و امید در میان نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه موجب شد تا از همان دوران دفاع مقدس، علی‌رغم کمبودها، ابتکارات و اختراعات بسیاری در زمینه تعمیرات و ساخت تجهیزات نظامی صورت گیرد و استمرار آن تاکنون موجب شده است که در حال حاضر، نیروهای مسلح ما به یکی از نیرومندترین، مقتدرترین و پیشرفته‌ترین نیروها در جهان امروز تبدیل شود به صورتی که همگان به آن معترفند.

نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کرد این است که همانقدر که ما مردم ایران از وجود چنین نیروهای باانگیزه و امیدواری منتفع شده‌ایم و به خود می‌بالیم، دشمنان ما و در رأس آنها آمریکا، از این موضوع متضرر شده و خشمگین هستند؛ به همین دلیل نیز هدف‌گیری انگیزه و امید، به عنوان موتور پیشران توسعه و ترقی در ایران، به صورت جدی مورد توجه آنها قرار گرفته است؛ این البته موضوعی تازه و جدید نیست بلکه از همان ابتدای انقلاب، این کار در دستور کار آمریکا و شبکه شیاطین همراه او قرار داشته است اما باید توجه داشت که با تغییرات نسلی در ایران و پیامدهای طبیعی آن، این مسأله هر روز با شدت بیشتری توسط آنها دنبال می‌شود.

بر این اساس باید گفت امروز اگرچه بظاهر بیشترین فشار شبکه شیاطین بر محاصره و تحریم اقتصادی ایران است، اما در واقع و باطن امر، آنچه بیش از هر کار دیگری در دستور کار این شبکه قرار دارد، ترور انگیزه‌ها بخصوص در قشر جوان، تحصیلکرده و متخصصان کشور است چراکه تاریخ بیش از چهار دهه گذشته نشان داده است که اگر انگیزه و امید باشد، ایرانی‌ها از دل تمامی این تحریم‌ها راهی به سوی پیشرفت باز خواهند کرد.

البته در این میان از یک نکته مهم نباید غافل ماند. دشمنان ما اگرچه فارغ از هرگونه اصول اخلاقی و انسانی و حقوقی، انواع و اقسام دروغ و جعل و تحریف را برای انگیزه‌کشی در ایران به کار می‌گیرند، اما در همان حال به رصد کاستی‌ها و نواقص و اشتباهات ما مشغول هستند تا بخشی از عملیات روانی و تروریستی خود را بر این مبنا طراحی و به اجرا درآورند. بنابراین جا دارد با بررسی دقیق عملکردهای خود در زمینه‌های گوناگون حتی‌المقدور سعی کنیم تا دشمنان را از دست‌یازی به این گونه مستمسک‌ها بازداریم.

انتهای پیام/