محمد حسین زاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با صبح توس؛ با بیان اینکه رسانه‌ها در ارتقاء سطح فرهنگی جامعه نقش ویژه‌ای دارند اظهار کرد: رسانه‌ها نقشی آرام بخش و حکم قلب جامعه را دارند و و در ارتقاء سطح فرهنگی جامعه نقش ویژه‌ای دارند باید بر آن چه وارد آنها می‌شود و آن چه خارج می‌گردد نظارت کامل داشت. 

وی تصریح کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در بازگو کردن مشکلات جامعه دارند و اگر این مشکلات را در مسیر درست هدایت کنند قطعا اثرگذاری آن چند برابر می‌شود، گزارش های مردمی را بازگو کنید و در همین راستا به مسئولین تذکر دهید اما هدف تضعیف مسئول نباشد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی اظهار داشت: رسانه‌ها درک صحیحی از مشکلات جامعه داشته باشند و از ایجاد نگرانی درد جامعه خودداری کنند و سعی کنند با تولید گزارش‌های مردمی رویکرد امید آفرینی و منطق را حاکم کنند و آرامش را به جامعه برگردانند.
وی در پایان بیان داشت: متاسفانه رسانه‌های معاند طی چند روز اخیر از قطع گاز در شهرستان تربت‌جام سوء استفاده کرده اما رسانه‌های محلی شهرستان درک بهتری از موضوع دارند و با تبیین علت قطع گاز و ارائه راهکارهای مناسب به مسئولین شهرستان کمک کنند؛ و با وحدت عمل و انتشار اخبار خوب نگاه منفی به شهرستان را خنثی نمایند.

انتهای پیام/