2023-01-28 | 1401/11/08

پیوستن مردم رشتخوار به پویش هر خانه یک اتاق گرم+ تصاویر

رشتخوار_ همزمان با آغاز سرمای فصل زمستان مردم شهر و روستاهای رشتخوار در راستای کمک به صرفجویی و کم مصرف کردن انرژی گاز با پوشیدن لباس های گرم در منازل، و کم کردن شعله بخاری ها به کمپین هر خانه یک اتاق گرم پیوستند.