محمد سالاری زارع، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در گفت وگو با صبح توس؛ با اشاره به اینکه ۱۱ طرح نیمه‌تمام، در حوزه بهداشت و درمان شهرستان های زیر پوشش این دانشگاه در غرب خراسان، وجود دارد که برای تکمیل آنها به بیش از ۵۰ میلیارد تومان اعتبار، نیاز است اظهارداشت: تکمیل این پروژه ها می تواند نقش بسزایی در افزایش ارتقای سلانت جامعه داشته باشد. 
وی با اشاره بهاینکه به طور میانگین، میزان پیشرفت فیزیکی طرح های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ۳۰ درصد است افزود : در صورت تخصیص اعتبار لازم سرعت ساخت وساز در  این طرحها افزایش پیدا کرده و در چرخه خدمات رسانی به شهروندان قرار خواهد گرفت. 
سالاری با اشاره به برخی از پروزه های نیمه تمام افزود:مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی ابارش، حارث آباد و شهرک ابوذر سبزوار، البلاغ ششتمد، نقاب و حاجی آباد حاج صفر جوین، ریوند داورزن و مشکان خوشاب، از جمله این طرحهاست. 
وی همچنین افزود: احداث پایگاه سلامت شهری رازی سبزوار و پایگاه سلامت شهری سلطان آباد خوشاب، برخی دیگر از طرح های بهداشتی در دست اقدام دانشگاه علوم پزشکی سبزوار است که دولت نگاه ویژه ای به تکمیل این طرح‌ها دارد. 
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در خصوص پیگیری برای تامین اعتبار این طرح تصریح کرد: در قانون برنامه و بودجه، اعتباراتی را از محل هدفمندی یارانه ها با عنوان محرومیت زدایی، برای تکمیل طرح ها پیش بینی شده که از این ردیف، اعتباری برای ۱۱ طرح نیمه تمام دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، لحاظ شده است.