به گزارش صبح توس؛ اقلیم کویری سبزوار، تشدید خشکسالی ها، کاهش بارندگی ها و متعاقب آن کسری مخزن آبخوان ها، تامین آب آشامیدنی را با خطر مواجه کرده و این شهر را در ردیف شهرهای قرمز و بحرانی خراسان رضوی قرار داده است.

هم اینک میزان کسری منابع آب آشامیدنی شهر سبزوار در زمان اوج مصرف حدود ۲۰۰ لیتر بر ثانیه است که می طلبد در کنار مدیریت صحیح مصرف، حفر و تجهیز چاههای جدید نیز مورد توجه قرار گیرد.

نجات از بحران کم آبی با  اجرای طرحهای آبخیز و آبخوان داری

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سبزوار گفت: تغییرات اقلیم و بروز پدیده خشکسالی به ویژه در نواحی خشک و نیمه خشک همچون سبزوار، اهمیت حفظ منابع آبی موجود را پیش از گذشته مطرح کرده است.

عباسعلی کیانی فرد افزود: به دلیل تغییر اقلیم، نظام بارش ها تغییر یافته چنانکه بارش برف کمتر و باران بیشتر شده است. برای نمونه ۳۰۰ میلیمتر بارش طی سه ساعت می بارد که در صورت عدم مدیریت، خسارت جبران ناپذیری به زیرساخت ها و  تاسیسات وارد می سازد.

وی اظهار داشت: در بارش های سیل آسا، آب بارندگی به سرعت از حوزه دسترسی خارج می شود که برای جلوگیری از این موضوع باید بتوان نزولات جوی را مدیریت و مهار کرد و یکی از این راهکارها  اجرای طرحهای آبخیز و آبخوان داری است.

 کیانی فرد افزود: با اقدامات کنترل سیلاب، آب به جای خروج سریع، فرصت ماندن و نفوذ را می یابد لذا عملیات آبخیز و آبخوان داری عامل نجات کشور از بحران کم آبی و خشکسالی است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت جلوگیری از میزان تبخیر آب، گفت: بررسی ها مشخص کرده است که با انجام عملیات آبخیزداری در مناطق شیب دار و کوهستانی در هر هکتار ۵۳۰ مترمکعب و در عملیات آبخوان تا یک هزار متر مکعب آب قابل استحصال و ذخیره است و علاوه بر آن از فرونشست زمین و فرسایش خاک نیز جلوگیری می شود.

انتهای پیام/