ابراهیم عابدینی رییس شرکت غله و خدمات بازرگانی سبزوار در گفت وگو با صبح توس؛ افزود: سال گذشته 26 هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان شهرستان های شهرستان‌های سبزوار، ششتمد، داورزن، خوشاب، جوین و جغتای خریداری شده بود که امسال با سیاست ها حمایتی دولت این میزان به 78 هزار تن گندم افزایش یافته است.

وی با اشاره به روند خرید تضمینی و لزوم انجام سریع این ادام اظهار داشت: فرایند خرید تضمینی گندم از 4 سیلو و هشت مرکز خرید در این  شهرستان ها صورت گرفته بود.

رییس شرکت غله و خدمات بازرگانی سبزوار گفت: خرید تضمینی محصول استراتژیک گندم در  سال  زراعی که گذشت رشد قابل محسوسی نسبت  به سنوات قبل  داشته است که این  افزایش خرید گندم بیانگر اعتماد گندم کاران به دولت است

عابدینی افزود: در سال ۱۴۰۱، قیمت خرید تضمینی گندم ۱۰۵ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم تعیین شد که  بیش از دو برابر نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یافت .

رییس شرکت غله و خدمات بازرگانی سبزوار تصریح کرد: قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی گندم در سال جاری ۱۰۵ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم مشخص شد که با تحویل محصول به مراکز دولتی، ۱۰ هزار ریال به عنوان جایزه تحویل بابت هر کیلوگرم گندم به این قیمت افزوده شد.

وی افزود: گندم با چهار درصد افت مفید و یک درصد افت غیرمفید از کشاورزان خریداری می‌شود و حداکثر افت مجاز مفید و غیرمفید به ترتیب ۱۲ و پنج درصد تعیین شده است.