مرتضی آجیل‌چی، کارشناس امور رسانه و عملیات روانی در گفتگوی تفصیلی با صبح توس؛ پیرامون ضرورت روشنگری مدل جنگ دشمن در اتفاقات اخیر اظهار کرد: فضای ملتهب در کشور ایجاد شده و زمینه اصلی این اتفاق در بحث رسانه ای است و باید عمیق تر و دقیق تر به بحث ورود کرد.

فرایند قوی تولید نارضایتی در کشور

وی افزود: تمام فرایندهای مقابله با جمهوری اسلامی سیر حرکت دارند و نمی‌توان گفت صرفاً و کاملا به همین موضوع فوت مهسا امنی مربوط می شود بلکه فرایند تولید نارضایتی در کشور خودش را قوی کرده است و پرداختن سطحی نوعی پاک کردن صورت مسئله است.

این کارشناس امور رسانه با بیان اینکه در هر کشور و حاکمیتی اتفاقاتی رخ می دهد اینکه وضع به این نقطه برسد جای تأمل دارد و باید دقیق بررسی شود و باید کمی گذشته را بررسی کنیم گفت: قبل از پیروزی انقلاب جهان در فضای دو قطبی مدیریت می شد و بلوک شرق و غرب عده کشی را شکل دادند و در این فرایند با درگیری های ایدئولوژیک جهان را مدیریت می‌کردند و این بازی از سال 1357 و با انقلاب اسلامی که دارای مبنای متفاوتی با دو قطب گفته شده است، تغییر می‌کند.

پس از سال 1365 متدلوژی مقابله با انقلاب اسلامی تغییر می‌کند

وی افزود: نظریه اسلام سیاسی که توسط امام خمینی(ره) متبلور می شود و در انقلاب ظهور می‌کند به درگیری تمدنی نزدیک می شود لذا مقابله‌ای که جریان های معارض با جریان تمدنی انقلاب شکل می دهند مواجه سختی است و طرح های تجزیه و جنگ سخت در دفاع مقدس با جریان های چریکی معارض بخشی از آن است.

آجیل‌چی ادامه داد: از سال 1365 به بعد متدلوژی مقابله با انقلاب اسلامی تغییر می کند چراکه مدل سخت جواب نمی دهد و درگیر ماجرای مک فارلین می شویم و رهبری به واژه جنگ نرم در سال 1365 اشاراتی دارند و حتی امام خمینی(ره) وقتی نامه جدال دو اسلام را مطرح می کنند به گونه ای نبرد نرم را شرح می‌دهند و نبرد اسلام و انقلاب اسلامی را جنگ عقیدتی ترجمه می‌کنند.

سعی بر تغییر سبک زندگی و رفتارها در فرایند جنگ نرم دشمن

وی با اشاره به اینکه در فرایند جنگ نرم دشمن سعی بر تغییر سبک زندگی و رفتارها دارد افزود: در دوره مرحوم هاشمی این فرایند شروع می شود و اوج آن در دوره خاتمی است که در این حوزه سبک زندگی از بسترهای ایدئولوژی اتفاقاتی رخ می دهد و در این راستا بنیاد باران، مرکز مطالعات فرهنگی و خانه سینما متولی تغییر ذائقه مردم می شوند و محصولات رسانه ای آن زمان همین رویکرد را جلو می برد که تا سال 1386 ادامه می یابد.

این کارشناس امور رسانه تصریح کرد: مدل جنگ در این سال‌ها به مدل هوشمندانه تغییر می‌یابد، تلفیق با روش‌های سخت و نرم صورت گرفته و در سال 88 متبلور می شود که همه اندیشکده‌های غربی تا سال 2017 همراهی می کنند ولی نتیجه نمی گیرند.

وارد ساحت جدیدی به عنوان فرایند «قدرت تیز» شدیم

وی افزود: از سال 2017 پارادایم تولید قدرت تغییر کرده و چیزی که امروز شاهد هستیم نبردهای نرم و هوشمند نیست بلکه در حوزه قدرت وارد ساحت جدیدی به عنوان فرایند قدرت تیز شدیم که در این راستا جنگ‌های تغییر حاکمیت در کشور و انقلاب اسلامی صورت گرفته است.

آجیل‌چی ضمن اعلام این مطلب که در این مدل بر خلاف مدل های گذشته عرصه جنگ های تیز جنگ های ترکیبی و شناختی است خاطرنشان کرد: در این مدل طرف معارض در پی تغییر ذائقه و رفتار میدانی نیست چراکه جنگ های ادراکی روی بافت ذهنی تعریف می شود و بر اساس بافت ذهنی پدیده ها تحلیل می شود.

جنگ‌های تیز مبتنی بر فناوری اطلاعات است

 وی با بیان اینکه امروز رفتار، کنشگری و سبک زندگی به الگوریتم ذهنی که از قبل نقش بسته بستگی دارد که مسئله اصلی کشور است افزود: با جنگ ادراکی روبرو هستیم که محور این جنگ های تیز روی فناوری اطلاعات سوار است و اصلی‌ترین عناصر میدانی آن فناوری اطلاعات است و از همین رو تمام عناصر مانند شبکه‌های اجتماعی این مدان نیز به جنگ های تیز کمک می‌کند و در این جریان داده‌ها در فرایندی تبدیل به دانش شده و پس از اولویتهای ذهنی، تبدیل به رفتار می‌شود.

این کارشناس امور رسانه و عملیات روانی اظهار کرد: چیزی که کف خیابان در نسل جدید با وجود شبکه های اجتماعی دیده می شود این است که الگوریتم ادراک در فرایندی بافته شده که توسط بسترهای حوزه فناوری اطلاعات بوجود امده است؛ مخاطب حوزه فناوری اطلاعات با توهم دانایی روبرو است و امروز در جنگ های شناختی افرادی را شاهدیم که تصور دارند همه چیز را می دانند ولی میزان دانش آنها بسیار پایین است چراکه مخاطبین به جهت ارتباط با شبکه ها و اطلاعات با دریای متنوع اطلاعات روبرو هستند که عمیق نیست و برخی از این اطلاعات ارزش دانشی هم ندارد.

جهاد تبیین اصلی‌ترین مؤلفه شکست جنگ‌ شناختی دشمن است

وی ضمن اشاره به این مطلب که جریان انقلابی و غیر انقلابی موفق نبوده تا الگوریتم ذهنی را در ساحت عمومی ایجاد کند و انقلاب اسلامی به دلیل حرکت نرم دشمن به این نتیجه برای مواجهه رسیده افزود: رهبر معظم انقلاب بارها به جهاد تبیین تاکید داشتند و از عدم پیگیری این بخش ضربه خوردیم چراکه جهاد تبیین اصلی‌ترین مولفه برهم زدن جنگ‌های شناختی است و پیاده‌نظام و ارتش لشکر جهاد تبیین در توهم دانایی قرار دارند و از طرف دیگر نتوانستیم کمک کنیم الگوریتم ادراک جامعه دقیق باشد و بافت ذهنی دیگران آنها را ساخته است و اتفاقات کف میدان وابسته به این عناصر است.

آجیل‌چی با اعلام اینکه اساساً موضوع انفعال مربوط به جریان انقلابی نیست چراکه بر اساس فرمایش رهبر انقلاب، انقلاب تمام شدنی نیست گفت: انقلاب یعنی تغییر هر روزه و در بحث جهاد تبیین انقلابی نباید منفعل باشد اما چون نیازهای انقلاب در وجودش نیست و در مواجهه ادراکی هستیم امکان انفعال وجود دارد.

حافظه تاریخی جامعه سست شده است

وی افزود: عمده اشکال جریان تبیین‌گر در تولید محتوای تبیینی است و در این راستا نیاز به مبانی، شناساندن دشمن به مخاطب و موضوع حافظه تاریخی است چراکه حافظه تاریخی جامعه سست است و نسل ها بعد از مدتی ارتباط با نسل های قبل از خودشان حذف می شود؛ مخاطب کف میدان اعتراضات دهه هشتادی هستند و این تسلسل حافظه تاریخی روی داده است چراکه او مسائل پیچیده سال 88 را فراموش کرده و نسل جدیدی که وارد فضای اجتماعی سیاسی شده حافظه تاریخی ندارد و تاریخ اجتماعی سیاسی خود را فراموش کرده است.

این کارشناس امور رسانه و عملیات روانی با اشاره به اینکه انفعال جریان انقلابی وقتی نمی‌تواند تولید محتوا برای تبیین داشته باشد رخ می‌دهد و احیانا با چگونگی و شیوه تبیین هم آشنا نیست ادامه داد: برای جهاد تبیین شیوه‌های مختلف تعریف نشده و از طرفی متولیان جهاد تبیین به درستی تبیین نکردند؛ مخاطب اصلی جهاد تبیین بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب، مسئولان هستند و این دولت بار هشت ساله‌ای بر عهده دارد تا ضعف‌های مسائل اقتصادی و سیاسی و بین‌الملل هشت سال گذشته برطرف شود.

نقش همراهی جامعه در جهاد تبیین

وی افزود: این فضا احتیاج به همراهی جامعه دارد و یکی از عناصر مهم جهاد تبیین ارتباط مسئولان با جامعه و مردم است و باید از ظرفیت های مختلف مانند هیئات مذهبی در جریان تبیین استفاده شود، از هیئت‌ها اشعار بصیرتی را می‌بینیم ولی اقدامات تبیینی شاهد نیستیم، بدنه دانشجویی به عنوان مؤذن جامعه مانند دهه هفتاد و درگیری ها و مواجهه های تمدنی کمرنگ شده است لذا باید به مدل های کمیته ای محلی در راستای رفع مشکلات منطقه بازگشت که خودش متولی تبیین در مساجد و محلات نیز بودند.

آجیل‌چی با اعلام اینکه جهاد بیین همراهی جامعه را در پی دارد و در فضای اصولی خود قرار خواهد گرفت تصریح کرد: انفعال کنشگران محلی و بسیجیان موجب می شود جریان انقلابی با مسائل انفعالی عمل کند و اگر محتوا، شیوه‌ها و عناصر تبیین گر محقق شود و لشکر تبیین به عنوان میراث پیامبران، شهدا و صالحان این جریان را پیش ببرند از انفعال خارج خواهند شد.

 وی افزود: فعالیت در فضای مجازی به تنهایی کافی نیست چراکه نبرد به صورت ترکیبی طراحی شده و از فضای سیاسی، اقتصادی و گفتمانی استفاده می کند و باید به عرصه حیات میدانی توجه کنیم لذا آگاهی بخشی به جامعه در فرآیند نرم حل کننده مسائل است.

اصل مهم در سواد رسانه مدیریت دانستن است

این کارشناس امور رسانه و عملیات روانی خاطرنشان کرد: اصل مهم در سواد رسانه مدیریت دانستن است و باید برای جامعه تبیین شود و نباید از کتاب دور شود چراکه موجب اعوجاج اطلاعاتی شده و نمی تواند تحلیل داشته باشد و جلوگیری از زودباوری در مدیریت رسانه ای لازمه این حرکت است.

وی با بیان اینکه مخاطب امروز نمی تواند بر اساس اطلاعات فضای مجازی دارای تحلیل در مسائل باشد و برای طرف مقابل ارائه سواد رسانه ای داشته باشد لذ اباید با تحقیق و تحلیل مسلط به موضوع شده باشد افزود: خودی، غیرخودی و بی طرفان مخاطب عملیات روانی هستند و در این راستا اصلی ترین نیاز محتوای تبیین است.

آجیل‌چی گفت: باتوجه به عدم رعایت و اصلاح رژیم مصرف جریان انقلابی در رسانه و فضای مجازی خود این جریان نیز در توهم دانایی قرار می گیرد، تفکر نقادانه، مدیریت رژیم مصرف بر اساس نیاز از جمله نیازهای تبیین‌گران است و در واقع باید تبیین به عنوان پویش و رفتار عمومی معرفی شود و تبدیل با دغدغه گردد.

اعوجاج سواد رسانه‌ای در نهادهای فرهنگی و تربیت‌کنندگان جامعه

وی افزود: عدم سواد رسانه‌ای در اقشار مختلف جامعه وجود دارد و نهادهای فرهنگی و تربیت‌کنندگان جامعه در ساحت های رسانه درگیر اعوجاج رسانه ای شدند و برای این باید بحث اساسی جهاد تبیین در موضوع رسانه صورت بگیرد.

این کارشناس امور رسانه و عملیات روانی اظهار کرد: دانش مدیریت رسانه یکی از الگوهای تبیینی در خودی ها و افراد معارض انقلاب اسلامی باید باشد لذا احتیاج به رفتار عمومی فارغ از جریانات سیاسی در جامعه داریم چراکه نیازمندی اساسی در خانواده و جامعه امروزی است.

وی افزود: با جریانی از نوجوانان در آینده مواجه هستیم که تبدیل به ربات تقلیدگر از رسانه‌ها می‌شوند که جوامع مجازی نیز در کنار انها در حال شکل گیری است و باید خانواده ها در این راستا مکلف باشند.

معرفی دشمن و بازخوانی تاریخ از عوامل اصلی تبیین هستند

آجیل‌چی ادامه داد: اتفاقات در کف میدان اعتراضات نیز ناشی از عدم تبیین صورت گرفته است و البته به گفته شهید سلیمانی فرصت ها در بحران ها بیشتر است در صورتی که خودمان را به جهاد تبیین مسلط کنیم و بیان مبانی، معرفی دشمن و بازخوانی تاریخ از جمله عوامل اصلی تبیین است.

وی افزود: امروز جریان کومله دموکرات با میان داری طرح تجزیه را دنبال می کند در حالی که جامعه جوان آن به درستی نمی شناسد و نمی داند این جریان چه سوء استفاده هایی از زنان و چه جنایاتی داشتند، نقش جریان بهاییت و انتصاب های این جریان را نسبت به سازمان های صهیونیستی نمی داند که نیاز به بازخوانی تاریخی دارد.

رفتار جهاد تبیین باید به صورت مردمی صورت بگیرد

این کارشناس امور رسانه و عملیات روانی تصریح کرد: از سال 2001 پروژه تجزیه برای جمهوری اسلامی آغاز شده است و هر منطقه ای که قابلیت تجزیه قومی دارد را می تواند آلوده کند لذا باید قائله های عرب و سیستان و ترکمن و خون هایی که برای وحدت و انسجام ریخته شده شناسایی شود لذا آگاهی جامعه مانع از تجزیه می شود.

وی با بیان اینکه یکی از موارد ضابطه مندی فضای مجازی حکمرانی فضای مجازی و زیرساخت ها است ولی موضوع اصلی این جریان، تولید محتوا است تا شکست جریان طرف معارض را به دنبال داشته باشد افزود: رفتار جهاد تبیین باید به صورت مردمی صورت بگیرد چراکه انقلاب اسلامی را همین مردم پیش برده اند.

در فرایند تبیین‌گری باید از الگوی امام جامعه پیروی شود

آجیل‌چی خاطرنشان کرد: الگوی ارتباط جامعه ولایی امام امت است و در فرایند تبیین گری باید از الگوی امام جامعه پیروی شود، امام اولویت ها را مطرح می‌کند، وقتی ارتباط با امام جامعه برقرار شود مبانی به صورت صحیح دریافت می شود و انحراف از معیار را در تبیین کاهش خواهد یافت.

وی افزود: تبیین‌گر باید در فرایند مطالعه دقیق شود و دانش‌ خود را تکمیل کند و خودش باید بر اساس انها تحلیل ارائه کند تا جریان مردمی به درستی صورت بگیرد و تنوع و تعدد محتواها ایجاد می‌شود لذا در حوزه مطالبه جریان فعالان فضای مجازی الگوی مطالبه گری حلقه مفقوده است اما امام جامعه محتوا ارائه کرده است.

پرونده حکمرانی سایبری کشور بر زمین مانده است

این کارشناس امور رسانه و عملیات روانی گفت: مطالبه جامعه باید در مباحث عمیق است و مسئله حکمرانی سایبری کشور مسئله بر زمین مانده است و طی هشت ساله هیچ گامی برداشته نشده و توقف های بزرگی در این زمینه صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه حوزه حکمرانی سایبری صرفا فیلترینگ نیست چراکه کارآمد نیست ولی باید تعیین تکلیف صورت بگیرد اظهار کرد: مطالبه از مسئولان برای تبیین گری دارای اهمیت است چراکه مسئول تبیین نکند دشمن روی گسل ها سوار خواهد شد و البته مطالبه برای فعال شدن شورای عالی فضای مجازی از جمله موارد اصلی است که بر مبنای دغدغه حاکمیتی رهبر انقلاب باید شکل بگیرد.

انتهای پیام/