2022-12-06 | 1401/09/15

راهپیمایی دانشجویان عزادار حسینی در دانشگاه فردوسی مشهد

دانشجویان عزادار حسینی دانشگاه فردوسی مشهد ظهر امروز از مسجد امام رضا علیه السلام تا مزار شهدای دانشگاه راهپیمایی کردند.