به گزارش صبح توس؛ به نقل از ایرنا، نیره عابدین زاده روز پنجشنبه در نشست “ کودکان کار، مشهد و مهاجرت” در پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد افزود: از ابتدای سال تا کنون ١١۵ کودک کار در این شهر  شناسایی و ٨٠ نفر از این تعداد تحویل خانواده هایشان شدند. 

وی ادامه داد: ٣٢ نفر از این کودکان هم به مرکز نگهداری کودکان کار(صدف) بهزیستی تحویل داده شدند و سه نفر نیز خود معرف بودند.

معاون دادستان مشهد گفت : از این تعداد کودک کار، ۵۶ نفر ایرانی و بقیه افغانستانی هستند.

معاون دادستان مشهد گفت: طرح ساماندهی کودکان کار در مشهد از آبان ماه ٩٩ با مشارکت دستگاههای مرتبط با جدیت عملیاتی شد و میزان بازگشت کودکان کار به خیابان در نخستین سال اجرای طرح ساماندهی پنج درصد و در سال گذشته حدود ١٠ درصد بود و امیدواریم با اقدامات توانمندسازی امسال شاهد افزایش آمار برگشتی کودکان کار به خیابان نباشیم.

عابدین زاده تاکید کرد: ساماندهی کودکان کار مربوط به یک دستگاه نیست و همه دستگاه های اجرایی مرتبط باید پای کار باشند. 

وی اضافه کرد: کودکان کار مهاجر با تابعیت افغانستانی از چالشهای حوزه ساماندهی در مشهد هستند و دستگاه های اجرایی به دلیل فقدان مجوزهای اقامت قانونی در کشور، برای ارائه خدمات با مشکل رو به رو هستند.

معاون دادستان مشهد گفت:  در ساماندهی کودکان کار باید به مصلحت کودکان توجه شود و در مواردی طبق مصلحت و شرایط خانوادگی برخی از این کودکان با هماهنگی اداره کار در مشاغل سبک برای خانواده خود درآمدزایی خواهند کرد. 

عابدین زاده افزود: در موضوع ساماندهی کودکان کار در مشهد ورود خوبی شده اما در بحث پیشگیری هیچ برنامه مدونی وجود ندارد و این در حالی است که بیشتر کودکان کار از کودکان باهوش و بااستعداد هستند و هزینه کردن برای ساماندهی آنها نوعی سرمایه گذاری است.