به گزارش صبح توس؛ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: بعد از گذشت چهار سال وقفه در اختصاص بودجه زیارت به استان، امسال ۲۰۰ میلیارد تومان از این بودجه به خراسان رضوی اختصاص یافت که توزیع آن بین دستگاههای اجرایی انجام گرفته و تا پایان سال به طور کامل تخصیص می یابد.

 جمشیدی افزود: این مبلغ با پیگیریهای مجدانه استاندار خراسان رضوی، معاونت هماهنگی امور زائران استانداری و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به خراسان رضوی اختصاص یافت.

وی اضافه کرد: بودجه یاد شده در ذیل جدول ۱۰-ج قانون بودجه ۱۴۰۱ به خراسان رضوی اختصاص یافته و به منظور ایجاد زیرساختهای حوزه زیارت در بخشهای مختلف اعم از توسعه کمی و کیفی آن در نظر گرفته شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به اعتبارات جاری خراسان رضوی در قانون بودجه ۱۴۰۱ گفت: آنچه در ابتدای سال گذشته در قانون بودجه پیش بینی شده بود هزار و ۲۲۵ میلیارد تومان بود که این رقم در سال جاری با افزایش ۲۵.۱ درصدی به مبلغ هزار و ۵۳۳ میلیارد تومان افزایش یافته است.

جمشیدی افزود: سهم اعتبارات جاری امسال خراسان رضوی از بودجه استانهای کشور، حدود ۵.۶ درصد است.

وی ادامه داد: اعتبارات عمرانی خراسان رضوی در قانون بودجه سال گذشته، ۲ هزار و ۲۵۹ میلیارد تومان بود که امسال به ۲ هزار و ۸۴۹ میلیارد تومان افزایش یافت و بدین ترتیب خراسان رضوی ۵.۱ درصد از اعتبارات عمرانی کشور را به خود اختصاص داده است.

انتهاي پيام/