به گزارش صبح توس؛ در سال ۱۳۹۵، بیشترین مهاجران بین‌استانی به استان تهران (۲۵.۱ درصد) وارد شده‌اند. استان‌های البرز، اصفهان، خراسان‌رضوی و گیلان به ترتیب با مقادیر ۱۰.۱، ۶.۲، ۵.۴ و ۳.۶‌درصد در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. به استان ایلام کمترین مهاجر (۰.۶ درصد) وارد شده است. بعد از این استان، به استان‌های کهگیلویه‌و‌بویراحمد، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان‌شمالی و زنجان به ترتیب با مقدار درصد ۰.۷، ۰.۹، ۱ و ۱.۲، کمترین مهاجران وارد شده‌اند.

خراسان‌رضوی چهارم در مهاجرپذیری استان‌های کشور

بر اساس تعریف افرادی که طی پنج سال قبل از سرشماری (۱۳۹۵-۱۳۹۰) از استان محل سرشماری خود خارج شده اند و در استانی دیگر اقامت گزیده اند به عنوان مهاجران خارج شده از استان طی پنج سال مذکور شناخته شده اند. در سال ۱۳۹۵، بیشترین مهاجران بین استانی از استان تهران با مقدار ۱۷ درصد خارج شده اند.

استان‌های خوزستان و خراسان رضوی، به ترتیب با مقادیر ۶. و ۵.۲ درصد و استان‌های البرز و اصفهان هرکدام با ۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. کمترین مهاجران بین استانی در سال ۱۳۹۵ از استان‌های سمنان، ایلام و یزد هرکدام با ۱.  درصد و از کهگیلویه وبویراحمد و زنجان به ترتیب با ۱.۳ و ۱.۵ درصد خارج شده اند.

خراسان‌رضوی چهارم در مهاجرپذیری استان‌های کشور

تفاوت بین مهاجران وارد شده و مهاجران خارج شده در یک منطقه معین به عنوان خالص تعداد مهاجران تعریف می‌شود. براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۱ درصد از استان‌های کشور مهاجرفرست بوده اند.

استان‌های تهران، البرز، یزد، سمنان و اصفهان به ترتیب با مقادیر ۱۶۶۲۹۰، ۱۰۴۲۳۲، ۳۶۷۴۶، ۳۰۶۴۶ و ۲۴۷۶۳ نفر دارای بیشترین تعداد خالص مهاجرت (مهاجرپذیری) بوده اند و استان‌های خوزستان، لرستان، کرمانشاه، همدان و سیستان و بلوچستان به ترتیب با مقادیر -۸۱۸۵۹، ۶۴۱۲۲، ۳۴۹۲۸-، ۳۲۴۱۸ - و ۳۲۳۲۶ - نفر کمترین تعداد خالص مهاجرت (بیشترین تعداد مهاجرفرستی) را به خود اختصاص داده اند.