به گزارش صبح توس؛ سید مهدی متولی گفت: این اقدام با هدف افزایش شناخت نسبت به مسائل و آسیب‌های اجتماعی نوجوانان در خواف اجرا میشود.

سرپرست بهزیستی خواف گفت: مسئله آسیب‌های اجتماعی موضوعی مهم است که باید اقدامات اساسی و ریشه‌ای در راستای کاهش آن در جامعه خصوصا جهت قشر جوان و نوجوان انجام داد، ارزش‌های مبتنی برای فردگرایی و رقابت جویی خصوصاً در مدارس و محیط‌های آموزشی نقش پررنگی دارد.

او گفت:وقتی مناسبات در زندگی روزمره مبتنی بر رقابت جویی فردی باشد کودکان و نوجوانان ترجیح میدهندبه دنبال پیروزی‌های شخصی و فردی باشند تا موفقیت‌های جمعی و مشارکتی، اما می‌خواهیم در این طرح مشارکت جویی و جمع گرایی را به عنوان عنصری از سرمایه اجتماعی نوجوانان یاد بدهیم و سلامت اجتماعی آن‌ها را افزایش دهیم.

متولی گفت: افزایش مهارت‌های کارگروهی و مشارکتی، اصلاح نگرش در جهت جمع گرایی و کارگروهی به ایجاد ظرفیت برای تمرین و انجام فعالیت‌های مشارکتی از مهمترین اهداف این طرح می‌باشد.

لازم به ذکر است این طرح در ۱۳ جلسه آموزشی جهت نوجوان ۱۵ تا ۱۸ سال شهرستان خواف و با همکاری مرکز مثبت زندگی انجام خواهد شد.

انتهای پیام/