هاشم سجادی فر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با صبح توس؛ با بیان اینکه طرح شفافیت قوای سه گانه نباید با منافع ملی کشور در تضاد باشد اظهار کرد: کلیات طرح شفافیت قوای سه گانه مبهم و ضعیف وضع شده است که در تضاد با منافع ملی کشور است؛ عمومی کردن تمامی اطلاعات کشور عقلانی نمی‌باشد طرح شفافیت نباید نقابی برای اغفال مردم باشد و تببین رسانه‌ای طرح برای مردم باید انجام شود. 

وی تصریح کرد: اگر شعار شفاف سازی نقابی برای اغفال مردم باشد؛ مردم نه تنها اعتماد نخواهند کرد بلکه شرایط و اوضاع جامعه را بدتر خواهد کرد و نباید منافع ملی کشور را فدای منافع و محبوبیت‌های شخصی در کارزار انتخاباتی کرد و قوانین را تحت تأثیر جو و هیاهوی رسانه‌ای تصویب کرد بدون مطالعه و در نظر گرفتن عواقب ناشی از تصویب طرح که خسارت‌های جبران ناپذیری برای کشور را به ارمغان خواهد آورد.

 استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی اظهار داشت: مهمترین وظیفه مجلس در مسیر قانون گذاری تبیین رسانه‌ای قوانین برای مردم می‌باشد تا از توطئه دشمنان انقلاب اسلامی را خنثی کند؛ تصویب قانون بدون در نظر گرفتن اثرات آن بر روی منافع ملی کشور و صرفاً به جهت ایجاد سر و صدا و هیاهو در کشور صحیح نمی‌باشد؛ باید برای مردم قانون شفافیت قوای سه گانه تبیین شود نباشد که در میدان بازی دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی قدم برداریم و زمینه زمینه سوء استفاده دشمنان انقلاب اسلامی را فراهم کنیم.

وی در پایان اظهار کرد: انتشار تمام اطلاعات کشور می‌تواند مورد سوء استفاده دشمنان انقلاب اسلامی قرار گیرد؛ با کدام عقل و منطق می‌خواهیم این کار را انجام دهیم؟ عمومی کردن تمامی اطلاعات کشور عقلانی نمی‌باشد و با منافع ملی کشور در تضاد می‌باشد.

انتهای پیام/