بهرور محبی نماینده مردم سبزوار در مجلس و عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و یونان در گفت و گو با صبح توس با اشاره به تصمیم امروز دولت یونان در خصوص عقب نشینی از توقیف نفت کش ایرانی اظهارداشت: این عقب نشینی نشن ازافزایش قدرت جمهوری اسلامی ایران دارد و هرچه مولفه های قدرت ما بیشتر شود گفت و گو با دنیا راحت تر خواهد بود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز مناسبات بین دولت ها مبتنی بر قدرت تعریف می شود بیان کرد: قطعا این مولفه های قدرت یک کشور هستند که تعیین تکلیف میکنند نوع مواجهه سایر کشور ها را با آن کشور چگونه باشد.
محبی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی باید قدرت نظامی و عمق استراتژیک خود را افزایش دهد تاکید کرد: در حل مسائلی که دیگر کشور ها برای جمهوری اسلامی ایجاد میکنند بر اساس همین مولفه ها تصمیم گیری خواهد شد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی مسئله توقیف کشتی های یونانی که در مقابل اقدام نادرست دولت یونان صورت گرفت را نشان از قدرت بالای جمهوری اسلامی در منطقه دانست و عنوان کرد: عقب نشینی دولت یونان نشان داد که دنیا امروز زبان زور می فهمد و مناسبات بین المللی مبتنی بر قدرت کشور ها تعیین می شود.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی و هر کشوری که می خواهد مستقل باشد باید بر توان خود در عرصه های مختلف بیافزاید.
محبی تاکید کرد: امروز ملت بزرگ ما در سایه ولایت مطلقه فقیه به این درجه رسیده که در برابر قوی ترین قدرت های جهانی که می خواهند حق اورا تضییع کنند با اقتدار بایستد.