حجت السلام خداشاهی در گفت و گو با صبح توس؛  با تبیین ابعاد شخصیتی امام خمینی در عرصه های مختلف فردی و اجتماعی اظهارداشت: از جمله خصوصیاتی امام خمینی نگاه ویژه به نقش مردم در حکومت بود و با ایمان و اطمینان بر این موضوع اصرار داشت.

وی با اشاره به اهتمام امام خمینی (ره) بر تاثیر مردم تصریح کرد: امام خمینی (ره) بر این موضوع معتقد بود که دموکراسی از نگاه غرب سلطه بر ملت ها است و کامل ترین شیوه دموکراسی مبتنی براسلام است.

خداشاهی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین عرصه های دخالت مردم در امور حکومت نقش نظارتی آنها است تاکید کرد: رهبر کبیر انقلاب این موضوع را به خوبی به اجرا در آورده بود و معتقد به نظارت همگانی بر افعال و اعمال دولت بودند.

وی با بیان اینکه نظارت مردم بر دولت ها سبب جلوگیری از انحرافات خواهد شد تصریح کرد: از جمله بیانات امام خمینی در خصوص نظارت بر دولت ها است که  ملت باید ناظر باشد به اموری که در دولت می‌گذردیعنی نظارت همگانی مردم می‌تواند به عنوان نقش اساسی آنان کشور را از بسیاری انحرافات مصون دارد

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه ناحیه مقاومت بسیج همچنین از دیگر ابعاد شخصیتی امام خمینی(ره) در حوزه ارتباط با ملت را پشتوانه دانستن مردم برای حکومت بیان کرد و افزود: ایشان بر این امر اصرار داشتند که تا ملت و مردم در صحنه های مبارزه و پیشرفت حاضرند کشور آسیب نمی بیند.

خداشاهی با اشاره به اینکه با برقراری حکومت اسلامی توسط امام خمینی و برکت انقلاب در کشور سبب شد تا ظرفیت مردم در اداره امور کشور به فعلیت برسد تاکید کرد: از ویژگی های بارز امام خمینی این بود که برای مردم حق و حقوق در تعیین سرنوشت خود قائل بودند و به گونه ای که می بینیم امروز در کشور تمامی پست های مهم و تاثیر گذار از جمله رییس جمهوری توسط مردم انتخاب می شوند.

انتهای پیام/