به گزارش صبح توس؛ چهل سال از حماسه جاودانه آزادی خرمشهر، قلب ملت ایران سپری شده است؛ چهل سال شناسنامه حماسه ما در خرمشهر مهر عزت و بزرگی خورده است.

کوینده: محمدرضا بانصری

تولید مرکز چندرسانه‌ای صبح توس

نماهنگ را اینجا ببینید.