رضا یوسفی، مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشمر در گفتگو با خبرنگار صبح توس؛ اظهار داشت: موزه ها در کنار فعالیت های متعدد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که دارند به مانند رسانه ای پویا هستند که داشته ها و دست آوردهای دیروز ملت ها را به امروز و فرداها پیوند می زنند.

وی با بیان اینکه موزه ها زبان ارتباطی فرا ملی موجب ایجاد تفاهم و تقویت آن بین ملل ها می شوند، خاطرنشان کرد: میراث فرهنگی نه تنها به بقایای مادی آثاری از گذشتگان تعلق دارد بلکه قسمت عمدی از این میراث مربوط به میراث معنوی و ناملموس ما شامل آیین ها، فرهنگ و بسیاری از موارد دیگر است.

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشمر با تاکید بر اینکه ایران با قدمتی کهن و تمدنی عظیم سابقه ای به قدمت تاریخ و فرای تاریخ در حوزه میراث فرهنگی دارد، تصریح کرد: وزارت میراث فرهنگی، 28 اردیبهشت را به عنوان آغاز هفته میراث فرهنگی نامگذاری کرده است.

وی با اشاره به اینکه مردمی کردن حفاظت میراث فرهنگی و تبدیل آن به فرهنگ عمومی یکی از ضروریاتی است که امیدواریم روزی شاهد اجرایی شدن آن باشیم، اذعان کرد: یکی از وجوهات توسعه پایدار ما در کنار منابع طبیعی و محیط زیست، میراث فرهنگی است که می تواند به عنوان دریچه ای در بحث اقتصاد گردشگری به این کشور خدمت کند.

یوسفی با بیان اینکه مدرسه تاریخی علمیه سلطان العلما کاشمر شاخص میراث فرهنگی در شهرستان کاشمر است که نیاز به توجه دارد، عنوان کرد: اعتباراتی که حوزه میراث فرهنگی که بخواهد به تنهایی در این فضا هزینه کند مطمئناً جوابگوی این بنا نخواهد بود و امیدواریم در مرمت این بنای شاخص گام های موثری با همکاری دیگر نهادها و ادارات برداریم.

وی با تاکید بر اینکه شهرستان کاشمر در حال حاضر 23 اثر در حوزه میراث ملموس و 3 اثر در حوزه میراث ناملموس دارد که در فهرست سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسیده است، تشریح کرد: تعزیه خوانی، قنبر خوانی و آیین نخل گردانی روستای فدافن نیز از جمله میراث ناملموس کاشمر است.

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشمر با اشاره به اینکه سوهان ورقه ای و سوهان گل کاشمر به عنوان یک اثر در فهرست آثار ناملموس در مسیر ثبت قرار گرفته است، بیان کرد: ثبت اثر درخت سرو زرین باغمزار که قدمت چند صد ساله دارد نیز به زودی رقم خواهد خورد.

انتهای پیام/