به گزارش صبح توس؛ سردار سرتیپ دوم مجید شجاع فرمانده  مرزبانی خراسان رضوی اظها کرد: در راستای مبارزه جدی با احتکارکنندگان کالاهای اساسی و در پی کسب اخبار واصله مبنی بر نگهداری و احتکار حبوبات در یک سردخانه ، موضوع بصورت ویژه در دستور کار اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان قرار گرفت.
وی افزود: مرزبانان با اشرافیت اطلاعاتی  انبار مورد نظر را شناسایی و پس ازهماهنگی با مقام قضایی انبار را مورد بازرسی قرار دادند.
سردار شجاع خاطرنشان کرد: مرزبانان در بازرسی محل موفق شدند  ۴۱ تن انواع حبوبات شامل عدس، لوبیا و ... را که در محل سردخانه دپو شده بود را کشف کنند که ارزش اقلام مکشوفه بیش از ۱۸ میلیارد ریال برآرود می شود.