به گزارش صبح توس؛ حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز با حضور مجازی در نخستین همایش ملی "مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی" در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: درون زایی، برون گرایی، عدالت محوری، دانش بنیان بودن و مردمی بودن از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی است.

وی اضافه کرد: مردمی بودن از اصول اساسی در مدیریت اسلامی است و اساس فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر عملکرد مردمی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از حدود ۲۰۰ سال قبل، دولتها دخالت و حضور زیادی در اقتصاد دارند و حتی گاه متولی تولید و توزیع نیز بوده‌اند لذا اقتصاد از مردمی بودن فاصله گرفته است.

عبدالملکی افزود: در اقتصاد مقاومتی تکالیف و حقوقی برای مردم تعریف شده است و مردم در اقتصاد نسبت به کل جامعه مسوولیت و تکالیفی دارند و نیاز جامعه در این بخش اهمیت دارد.

وی اضافه کرد: وظیفه دولت در اقتصاد، ساماندهی امور و فراهم کردن زمینه برای استفاده از ظرفیت مردمی است و درست نیست که بار اقتصاد بر دوش مردم باشد اما حقوقی نداشته باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در اقتصاد تورمی بخش زیادی از حقوق مردم و قدرت خرید مردم از بین می‌رود و اگر اقتصاد مردمی داشته باشیم باید حقوق مردم توسط حاکمیت تعریف و رعایت شود.

عبدالملکی افزود: استفاده از کالاهای خارجی فرصت شغلی کارگران داخلی را از بین می‌برد و مردم تکلیف دارند در حوزه مصرف از تولید داخلی استفاده کنند.

وی با تاکید بر فراهم سازی فرصت حضور مردم در اقتصاد ادامه داد: فرایند صدور مجوزها برای مردم بسیار دست و پا گیر است و در حوزه صدور مجوزها بخشی از حقوق مردم ضایع می‌شود.

نخستین همایش ملی "مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی" روز پنجشنبه به همت پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز به کار کرد.