حجت الاسلام اکبر احمدپور نماینده خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با صبح توس؛ در رابطه با موضوع حذف ترجیحی گفت: حذف ارز ترجیحی اگر واقعاً به درستی اجرا و به نوعی پیشامدهای منفی آن و مشکلاتی که ممکن است متوجه مردم شود با برنامه ریزی باشد و به لحاظ گرانی‌ها آسیبی متوجه مردم نباشد، قطعا درست است و اشکالی ندارد و مجلس نیز با این موضوع موافق است.

وی در ادامه در رابطه با این موضوع افزود:  ارز ترجیحی اگر قرار بر حذف آن باشد، نباید خدای ناکرده خسارتی و زیانی از این باب مورد توجه مردم باشد، مهم این است که دولت بتواند آسیب‌های احتمالی که ممکن است از این رهگذر متوجه مردم شود را مهار کند.

نماینده خواف و رشتخوار در ادامه با اشاره به اینکه اگر حذف ارز ترجیحی با برنامه باشد بسیار کارگشا برای مردم است، تصریح کرد: این حرف دولت یک حرف منطقی است، که بیان می‌کند، آنچه که در کشور ما در واقع در این زمینه در بحث گندم و و مصرف آرد بیان می شود، حدود ۹ میلیون تومان مصرف گندم است، ولی عملاً در این زمینه ۱۱ میلیون اندی در کشور مصرف گندم اتفاق می‌افتاد، یعنی ۲ میلیون از سرانه اصلی بیشتر در کشور مصرف آرد و گندم ثبت می شود.

وی در تکمیل این مطلب افزود: مصرف مازاد گندم در کشور نشان دهنده این است، که این میزان مازاد قطعا از مرزهای کشور خارج می‌شود به جای اینکه نصیب مردم ما شود، نصیب کشورهای دیگر می شود، که با این کار باید جلوی این اقدام گرفته شود، یعنی دولت یارانه نان در اختیار مردم قرار دهد و این به نظر من بسیار کار خوبی است.

نماینده خواف و رشتخوار در ادامه بیان داشت: دولت باید با هوشمندی و برنامه‌ریزی موضوع ارز ترجیحی را دنبال کند، که هم مصرف کننده واقعی در این زمینه بهره مند شود و هم از خروج گندم به صورت قاچاق از کشور پیشگیری شود، اگر این اتفاق بیفتد هم به نفع دولت و هم به نفع نظام و هم به نفع توده مردم است.

وی با تاکید بر اینکه فکر و اندیشه انجام شده در موضوع ارز ترجیحی درست است، تصریح کرد: بایدبا اجرای دقیق و برنامه ریزی شده اینکار جلوی قاچاق را گرفت و مستقیم به مردم مصرف کننده واقعی یارانه نان رسانده شود.

حجت الاسلام احمدپور در ادامه با تاکید بر اینکه برخی از سود جویان با استفاده از ارز ترجیحی به دنبال سوء استفاده و منافع خود بودند، اذعان داشت: متاسفانه ارز ترجیحی مورد استفاده اشخاص خاص قرار می‌گیرد، که در گذشته افرادی خاصی ارز ترجیحی را می گرفتند و در عین حال به جای اینکه کالاهای اساسی وارد کنند یا کالا وارد نمی کردند یا کالاهایی را وارد کشور می کردند که سر مردم را کلاه میگذاشتند، و در این حال ما اثر آن را در سفره مردم مشاهده نمی کردیم این در واقع یک کار نادرست است که در گذشته اتفاق می‌افتاد و باید با این موضوع مبارزه کرد.

انتهای پیام/