2022-10-02 | 1401/07/10

فعالیت گروه جهادی پزشکی در منطقه چهارده جنگل رشتخوار+ تصاویر

رشتخوار_ در راستای محرومیت زدایی و کمک به خانواده های محروم روستاهای بخش جنگل رشتخوار صبح امروز گروه جهادی پزشکی شهید نصر اصفهانی از لشکر 177 ارتش تربت حیدریه در چهار حوزه، پزشکی، دندان پزشکی، دامپزشکی و روانشاسی به محرومین این روستاها ارائه خدمات کردند.