به گزارش صبح توس؛ محمد افکار؛ رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام  طی بازدیدی که امروز از مرکز درمانی آموزشی سجادیه داشت ضمن تقدیر از زحمات مدیریت مرکز درمانی آموزشی سجادیه در خدمت رسانی به شهروندان، گفت: هدف اصلی این مرکز با تاکید بر اهمیت خدمت رسانی بهینه به شهروندان، تکرار و تقویت نقاط قوت و توجه به رفع نقاط ضعف آن می باشد.

 

وی  با اشاره به اینکه برنامه ریزی استراتژیک نقش بسزایی در ارتقای عملکرد بیمارستانها دارد افزود: در جامعه کنونی توجیه مدیران و کارکنان نسبت به ضرورت  برنامه ها  و تقویت روحیه کارگروهی، ترویج فرهنگ توانمندسازی و مشارکت فعال کارکنان و همچنین ایجاد سیستم اطلاعاتی مناسب در بیمارستانها ضروری است.

 

وی تصریح کرد: آثار و نتایج هماهنگی های درون بخشی باعث بهبود کيفيت خدمات سلامت  و سربلندی دانشکده می شود، همچنین ايجاد ساختار مناسب و حمايتي براي تدوين راهکارها به عنوان ضامني براي ارائه خدماتي استاندارد و يکسان از اهميت بسياري برخوردار است.