به گزارش صبح توس؛به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از خراسان، مولوی احمد فرقانی مدرس حوزه علمیه دارالعلوم اسلامی خلیل آباد خواف، در گفتگو با خبرنگار ما ضمن بیان اینکه در هر صحنه و موقعیتی که نظام نیاز به همکاری و پشتیبانی ما داشته باشد حضور خواهیم داشت اظهار داشت: خدا را شاکریم که هر زمان  که دشمنان خواستند سوء استفاده ای از حوادث و وضعیت های کشور انجام دهند نتوانستند و برای  بدنامی نظام و سران  و مسئولین نظام کارهایی انجام دادند  تا اوضاع را مخدوش کنند به فضل خدا ی متعال و همت و همکاری و هوشیاری و درایت مردم جریان ها خاموش شد و فتنه گران سرکوب شدند.

وی افزود: در برخی از فتنه ها عده ای آگاهانه و از روی عمد دست به اعمالی می زنند و عده ای ناآگاهانه به این کار می پردازند و از این رو بعد از انجام آن کار بازگشته و توبه می کنند اما عده ای نیز  بینش و درک را نداشتند و از کردار خود پشیمان نشدند و منفور مردم شدند.

وی خاطر نشان کرد: همیشه عده ای از ناملایمات سواستفاده  می کنند و از سوی دیگر نیز دشمنان نظام که همیشه مترصد سوء استفاده برای خراب کاری و مخدوش کردن وجهه نظام هستند به دنبال استفاده از این مساله هستند ولی با درایت مقام معظم رهبری و مردم نگذاشتند فرصتها برای دشمنان داخلی و خارجی موقعیت ایجاد کند و از این موقعیتها سو استفاده کنند.

وی در پایان گفت: ما کشور خود را دوست داریم و اجازه سوء استفاده را به دشمنان اسلام و انقلاب نمی دهیم تا میل های درونی خود را که سرشار از نکبت است باید به گور ببرند و ما و مسئولین هیچ گاه دین فروشی نمی کنیم تا آنها بتوانند به ما خیانت کنند و هیچ گاه نیز همچنین فکری در خیال و ذهن خود نداشته باشند هیچ کس کوتاهی نمی کند و تا پای جان برای این میهن و مردم ایستاده ایم و ما از همان اول انقلاب و به امید خدا تا آخرش در هر صحنه و موقعیتی که نظام نیاز به همکاری و پشتیبانی ما داشته باشد حضور خواهیم داشت.