به گزارش صبح توس؛ دکتر محمد افکار، رئیس دانشکده علوم پزشکی  تربت جام اظهار کرد: از مجموع واکسن های تزریق شده در شهرستان های تحت پوشش دانشکده ، نوبت اول۹۲/۵۶ درصد و در نوبت دوم ۷۹ درصد ودر  نوبت سوم۲۱ درصد تزریق شده است.

 وی گفت:دزهای تزریقی  دانش آموزان نوبت اول واکسیناسیون ۸۹ درصد و در نوبت دوم ۷۴ درصد بوده و در مادران باردار دُز اول ۸۸ درصد و دُز دوم به  ۷۳ درصد رسیده است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام : هر چه قدر پوشش واکسیناسیون بیشتر باشد، مقاومت نسبت به ابتلا به سویه جدید اومیکرون  افزایش یافته و زمینه ایجاد جهش های جدید این ویروس کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/