به گزارش صبح توس؛ نماهنگ «نه فراموش می‌کنیم، نه می‌بخشیم»، به روایتی از وقایع روز 16 آذر و استعمار آمریکایی می‌پردازد.

گوینده: محمدرضا بانصری

تولید مرکز چندرسانه‌ای صبح توس

نماهنگ را اینجا مشاهده کنید.