به گزارش صبح توس؛ مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با وب دا اظهار کرد: در یکهزار و یکصد و نوزدهمین  عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي خانم  طوبی شیوک 33 ساله كه از بیمارستان  قائم (عج ) به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کلیه های زنده یاد طوبی شیوک در بیمارستان منتصریه به آقای 33 ساله ساکن خواف و آقای 31  ساله ساکن مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بود ند به صورت رایگان اهدا و  پیوند شد.

وی افزود: کبد مرحومه طوبی شیوک در بیمارستان منتصریه به آقای 65  ساله ساکن مشهد  پیوند و به بیمار زندگی دوباره بخشید .

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: قلب زنده یاد طوبی شیوک در بیمارستان امام رضا (ع) به آقای 36 ساله ساکن مشهد پیوند شد .

دکتر خالقی افزود: قرنیه های زنده یاد طوبی شیوک  جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد  ارسال شد .

وی گفت: قسمتي از پوست مرحومه طوبی شیوک  به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) جهت پيوند ارسال شد.