به گزارش صبح توس؛ حسین مختاری با بیان این مطلب، اظهار کرد: تخریب 138 اصله درخت، آسیب رسانی به 6 اصله درخت و تخریب 272 متر پرچین درتصادفات به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به صدور مجوز قطع 442 درخت خشک و خطری طی هشت ماه ابتدایی سال جاری، تاکید کرد: برای حفظ سلامت شهروندان و جلوگیری از خطرات احتمالی درختانی که به علت آفت زدگی، بیماری و ... خشک شده باشد، یا عامل سرایت بیماری به سایر درختان و یا احتمال سقوط آنان وجود داشته باشد، قطع و به جای آن درخت دیگری غرس می شود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد با اشاره به ثبت 432 درخواست شهروندان در زمینه هرس درختان از ابتدای سال، افزود: 23 مجوز هرس درگیر با کابل برق، 177 مجوز هرس شاخه های خشک و خطری، 21 مورد هرس شاخه ها برای انجام ساخت و ساز، 21 مورد هرس ریشه و 190 مورد هرس شاخه های معارض حریم دراین مدت صادر شده است.

مختاری تصریح کرد: همچنین طی هشت ماه نخست سال بر روی 1070 درخت تخلف از سوی شهروندان صورت گرفته که این تخلفات شامل قطاعی معارض پارکینگ، معارض ساخت و ساز، معارض دید تابلو، هرس شاخه ها، هرس شاخه های معارض حریم و ملک ... بوده است.

وی با اشاره به اینکه هر نوع آسیب رسانی به درخت جرم محسوب می شود، خاطرنشان کرد: شهروندان باید درخواست خود در زمینه قطع، هرس و جابه جایی درختان را در قسمت خدمات الکترونیک سایت سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد به نشانی parks.mashhad.ir ثبت کنند.