به گزارش صبح توس؛ به نقل از  روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نیشابور، حسین سهرابی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نیشابور با اعلام این خبر گفت: بر اساس قانون ملی شدن جنگلها و مراتع ، ادارات منابع طبیعی مکلفند با تفکیک اراضی ملی از مستثنیات اشخاص، سند مالکیت عرصه های منابع طبیعی را اخذ نمایند تا بدین وسیله حفظ و حراست از اراضی ملی امکان پذیر گردد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 25 هزار هکتار اراضی در قالب 115 پلاک ثبتی نقشه برداری شده که از این مساحت بیش از 15 هزار هکتار آن اراضی ملی و مابقی مستثنیات اشخاص می باشد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نیشابور اضافه کرد با توجه به مساحت شهرستان که معادل 576 هزار هکتار می باشد در حدود 500 هزار هکتار آن اجرای مقررات ماده 2 انجام شده و ما بقی تا پایان خرداد 1401 به اتمام خواهد رسید.

وی خاطر نشان کرد از کل مساحت شهرستان ، 403 هزار هکتار اراضی ملی بوده که برای 260 هزار هکتار آن به نام دولت سند صادر و اخذ سند مالکیت مابقی اراضی ملی در دست اقدام می باشد.

انتهای پیام/4005