عزت خالقی، رئیس اداره بیمه سلامت سرخس در گفت‌وگو با خبرنگار صبح توس؛ اظهار کرد: اداره بیمه سلامت سرخس به عنوان زیرمجموعه‌ای از اداره کل بیمه سلامت خراسان رضوی با مهم‌ترین محورهای مأموریتی، یعنی توسعه و پوشش همگانی بیمه درمانی برای آحاد مردم، ایجاد دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و حفظ و ارتقای سلامت بیمه‌شدگان تحت پوشش در این شهرستان فعالیت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: از کل جمعیت ۱۰۴ هزار نفری این شهرستان، تعداد ۶۸ هزار نفر بالغ بر ۶۵ درصد جمعیت شهرستان به عنوان بیمه‌ شده تحت پوشش خدمات این اداره هستند‌.

رئیس اداره بیمه سلامت سرخس بیان کرد: بیمه‌شدگان تحت پوشش این شهرستان در قالب ۵ صندوق بیمه‌ای کارکنان دولت، سایر اقشار، بیمه سلامت همگانی، بیمه سلامت ایرانیان، بیمه روستاییان و عشایر از خدمات بیمه‌ای بیمه سلامت بهره‌مند می‌شوند.

خالقی افزود: از سال ۹۸ سازمان بیمه سلامت ایران در راستای استقرار دولت الکترونیک گام‌های اساسی را برداشت که رسیدگی الکترونیک به اسناد بستری در مراکز دولتی دانشگاهی، اجرای پروژه نسخه نویسی الکترونیک در این شهرستان از سال ۹۸ در بخش خصوصی و توسعه آن در سال جاری به‌طور ۱۰۰ درصد اجرای پروژه استحقاق سنجی الکترونیک، اجرای نظام ارجاع الکترونیک، همکاری در اجرای طرح تحول سلامت و تامین بخشی از منابع موردنیاز برای دانشگاه‌های علوم پزشکی و حوزه سلامت استان از سال ۹۳، حذف کامل چاپ دفاتر کاغذی در سال جاری و اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک در بخش دولتی از جمله این گام‌ها است.

وی ادامه داد: هم‌اکنون نیز مقرر شده تا اجرای طرح نظام ارجاع پزشک خانواده در صندوق بیمه سلامت همگانی رایگان، از ابتدای دی ماه امسال در شهرستان سرخس عملیاتی شود.

رئیس اداره بیمه سلامت سرخس تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح خرید خدمات سلامت از طریق نظام سطح‌بندی خدمات و نیز الزام به رعایت نظام ارجاع در صندوق بیمه سلامت همگانی ایجاد دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی- درمانی است.

خالقی گفت: بیمه شدگان صندوق سلامت همگانی آن دسته از بیمه‌شدگانی هستند که به صورت رایگان تحت پوشش سازمان بیمه سلامت قرار گرفتند و برای دریافت خدمات درمانی صرفا مجاز به مراجعه به مراکز دولتی- دانشگاهی هستند و از ابتدای دی ماه و با اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در صندوق بیمه سلامت همگانی این بیمه‌شدگان می‌توانند برای دریافت خدمات تخصصی به پزشک خانواده خود مراجعه کنند.

وی عنوان کرد: پزشک خانواده با تشکیل پرونده سلامت برای این بیمه‌شدگان در صورت نیاز آن‌ها را برای دریافت خدمات سطح ۲ به متخصص مربوطه ارجاع می‌دهد؛ پزشکان واجد شرایط در این طرح شامل ۶ پزشک عمومی و ۲ پزشک متخصص اطفال و یک درمانگاه خصوصی هستند.

رئیس اداره بیمه سلامت سرخس با تاکید بر اینکه بیمه‌‌شدگان این صندوق می‌توانند از طریق کد دستوری #۱۶۶۶* از پزشک خانواده خود اطلاع یابند، بیان کرد: اجرای نظام ارجاع در صندوق بیمه سلامت همگانی هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان و سازمان را کاهش داده و باعث عملکرد مطلوب‌تر فرآیندهای درمانی بیمه‌شدگان می‌شود.

انتهای پیام/