به گزارش صبح توس؛  زعفران یکی از ادویه های پرخاصیت و پرطرفدار جهانی است، که کشورما و منطقه خراسان رضوی بخش عمده تولید این محصول در دنیا را به خود اختصاص داده است، اما این محصول پرطرفدار این روزهای در آخرین ایستگاه برداشت خود به شهرستان رشتخوار رسید و میزان برداشت آن به گفته کشاورزان تا 80 درصد کاهش را نشان می دهد.سهیلی کشاورز زعفران کار رشتخواری با تاکید بر اینکه کاهش برداشت محصول زعفران امسال در روستاهای مهدی آباد رشتخوار بسیار جشم گیر بوده است، بیان داشت: امسال با وجود افرایش نسبی قیمت زعفران در بازار اما کاهش شدید برداشت محصول کام کشاورزان را تلخ کرده است.

وی با تاکید بر اینکه زمین های کشاورزی زیر کشت زعفران با خشکسالی دست و پنجه نرم می کنند، یادآور شد: مهمترین دلیل کاهش به گفته کارشناسان بحث وجود خشکسالی و تاثیرات کاهش نزولات آسمانی بر مزارع زعفران بوده است.


کاهش ۷۰ تا ۸۰ درصدی برداشت زعفران در رشتخوار

محمود اعظمی مدیر جهاد کشاورزی رشتخوار در گفت و گو با خبرنگار ما در رابطه با وضعیت کشت محصول زعفران در رشتخوار گفت: شهرستان رشتخوار دارای ۶ هزار و ۸۰۰ هکتار سطح زیر کشت محصول استراتژیک زعفران و تعداد ۷۵۵۰ نفر بهره بردار است، که این محصول نقش اساسی و موثری در تامین امنیت اشتغال و همچنین امنیت اقتصادی خانواده روستایی ایفا می کند.

 

وی در ادامه این مطلب افزود: با پیش‌بینی تولیدی که در سنوات گذشته در این شهرستان بوده، بالغ بر ۲۱ تن زعفران خشک با میانگین عملکرد ۳۲۰۰ کیلوگرم در هر هکتار تولید شده است، ولی در سال زراعی ۱۴۰۰ عوامل تاثیرگذاری از جمله نزولات آسمانی و کم بارندگی باعث گردید که میزان تولید در واحد سطح و همچنین میزان تولید نهایی محصول بین ۷۰ تا ۸۰ درصد کاهش داشته باشد و همچنین کاهش آبدهی قنوات و چاههای عمیق باعث گردید، که کشاورزان ما نتوانند در زمان مناسب آبیاری مزارع را انجام دهند.

توصیه های کارشناسی به زعفرانکارن در شرایط خشکسالی

علی آرمان نصب رئیس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی رشتخوار در ادامه ضمن توصیه به کشاورزان زعفران کار در راستای افزایش عملکرد و بهروری از مزارع خود گفت: باید میزان حق آبه کشاورزی میزان سطح زیر کشت محصول مطابقت داشته باشد، که در سنوات کمبود بارندگی و کاهش منابع آبی جبران گردد و کشاورزان متضرر نشود.

وی در ادامه اظهار داشت: استفاده از شیوه های نوین آبیاری در مزارع زعفران به منظور استفاده موثر و بهینه از آب، کنترل علف های هرز به دلیل تاثیر و رطوبت خاک با روش های مکانیکی و شیمیایی، استفاده از روش‌های نوین تغذیه، کود آبیاری استفاده از کمپوست های گیاهی و حیوانی در جهت افزایش بهبود کیفیت آب های زراعی زعفران، افزایش تعداد دفعات آبیاری مزارع زعفران در سال های خشک با استفاده از روش های نوین از جمله عوامل کمک کننده به افزایش راندمان در برداشت محصول است که در همین راستا و به منظور آگاهی داشتن زعفران کاران جلسات آموزشی متعددی  و با استفاده از تجربه زعفران کاران نمونه نیز در دستور کار ای مرکز قرار گرفته است.

انتهای پیام/