محمد تابنده دبیر نهاد پیشرفت و آبادانی رشتخوار در رابطه با اجرای طرح اصلاح نژاد دام در رشتخوار در گفت و گو با صبح توس؛ گفت: اجرای طرح اصلاح نژاد دام با هدف تقویت و ارتقاء وضعیت اقتصادی مردم در بخش های مختلف این شهرستان دنبال می شود.

وی با تاکید بر اینکه برای اجرای این طرح بیش از 3 میلیارد تومان هزینه شده است، یادآور شد: نهاد پیشرفت و آبادانی رشتخوار برای اجرای این طرح بیش از 2 میلیارد و 600 میلیون تومان هزینه و 400 میلیون دیگر توسط دامداران در سطح شهرستان هزینه شده است.
دامدار چهارصد میلیون تومان

تابنده با اشاره به اینکه طرح اصلاح نژاد دام در 18 روستای سطح این شهرستان اجرا می شود، تصریح کرد: در این طرح افزایش بهره وری از 7.0 درصد به 1.3 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

دبیر نهاد پیشرفت و آبادانی رشتخوار با تاکید بر اینکه در این طرح بیش از 2 میلیارد و 475 میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است، بیان داشت: 40 دامدار با تعداد 9000 رأس دام در رشتخوار از این طرح بهره مند شده اند.

انتهای پیام/