2022-01-26 | 1400/11/06

برداشت انار باغات شهرستان کاشمر

کاشمر با حدود ۷۰۰ هکتار سطح زیر کشت ارقام مختلف انار همچون خزر، شیشه کپ، ملس و انار قند مقام سوم استان را دارا است و پیش بینی می‌شود در سال جاری حدود ۱۰ هزار تن انار از سطح باغات شهرستان برداشت شود.