به گزارش صبح توس؛ به نقل از ایرنا حسین سنجرانی فرماندار خواف یکشنبه شب در کارگروه اجتماعی و فرهنگی خواف، اعتیاد را سرمنشاء مهم آسییبهای اجتماعی در این شهرستان برشمرد و گفت: برای کاهش تبعات این آسیب ها عزم همگانی و استفاده از ظرفیت بسیج عمومی ضروری است.

وی ادامه داد: تجربه نشان داده که هر جا مردم مشارکت داشتند به نتایج مطلوبی دست یافتیم و بدون شک ساماندهی مسایل فرهنگی و اجتماعی بدون مشارکت و حضور خود مردم و آموزش علمی، نگاه خردمندانه و هوشمندانه امکان پذیر نیست.

فرماندار خواف گفت: فعالیتهای انفرادی در کاهش تبعات آسیبهای اجتماعی نتایج مطلوبی به دنبال ندارد و همه باید در این زمینه احساس مسوولیت کنند.

سنجرانی کاهش آسیب‌های اجتماعی را دغدغه مهم مقام معظم رهبری و دولت سیزدهم برشمرد و افزود: هر گونه کوتاهی در پیشگیری از این آسیبها صدمات جبران ناپذیری  به جامعه وارد می کند و موجب افزاش کجروی ها و افزایش تبعات آسیبها می شود.

وی اضافه کرد: توفیقات در پیشگیری و کاهش تبعات آسیبهای اجتماعی نیازمند برنامه ریزی مدون و تقسیم کار بین بخشی همه مسوولان و متولیان ذیربط است.

فرماندار خواف تاثیر آموزش و آگاهی بخشی‌ در کاهش آسیبهای اجتماعی را غیر قابل انکار دانست و گفت: در این زمینه باید به خصوص آموزش‌ ساکنان حاشیه شهرها و روستاها بیشتر مدنظر قرار گیرد.
سنجرانی بر افزایش مراکز مشاوره برای ایجاد بستر کاهش آسیبهای اجتماعی در خواف تاکید کرد و گفت: مردم باید به راحتی در همه نقاط به  این مراکز دسترسی داشته باشند تا مجبور نباشند با هزینه های گزاف از مناطق شهری و روستایی به مرکز شهرستان مراجعه کنند.

مرکز شهرستان ۱۵۰ هزار نفری خواف با ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان در فاصله ۲۶۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.