به گزارش صبح توس؛ سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه امام رضا(ع) اظهار کرد: خراسان قبله دلهای مسلمانان عالم است و پایتخت معنوی کشور ایران و سرزمین مطهر و مقدس با مردمان شریف، مجاهد، صبور و مؤمن است و کسانی که توفیق همجواری امام رضا(ع) را دارند و این نشان‌دهنده قابلیت و ظرفیت‌های معنوی این مردم و نوعی برجستگی و درخشش برای این مردم است.

وی با اشاره به اینکه توفیق بزرگی است که خادم چنین مردمی باشیم افزود: شهدای زیادی از این سرزمین در دفاع مقدس حضور داشتند تا ساختمان عظیم تمدن اسلامی پابرجا بماند و انسان ها و مردمانی که به عهد خویش با جان و مالشان وفا کردند و نقش های فداکاری را در صفحات تاریخ اسلام نگاشتند.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: به فضل الهی از گردنه های سخت و از فرازهای خطرناکی انقلاب بزرگ ملت ایران به نام اسلام با دلدادگی و تبعیت و ارادت قلبی مردم نسبت به امام خمینی(ره) و دوره طلایی ظهور انقلاب در عصر پیچیدگی ها در عصر فشارهای همه جانبه جهانی و مخاطرات سخت که بیرق هدایت انقلاب اسلامی بر دوش نایب امام زمان(عج)، رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفت ملت ایران با فهم عمیق و ایمان و قلوبی مطمئن و ضمیرهای روشن و بصیر و شناختی دقیق و الهام یافته از روح حکمت ولی فقیه توانستند صحنه های فراموش ناشدنی و جاودانی از شکوه ایمان را در این دوره به نمایش بگذارند.

وی با بیان اینکه جنگ هایی که این ملت در آن شرکت داشت دامنه ها و قلمروهایی جهانی داشتند و در واقع صف بندی این ملت در دوره هایی حتی با دست هایی خالی در برابر آرایش های قدرت شیطانی جهان بود که در تاریخ بشری از نظر عملیات روانی و رسانه ای و اقتصادی و قدرت نظامی کاملا بی سابقه بود افزود: اگر منحنی قدرت‌های شیطانی را در طول تاریخ زندگی بشر ترسیم کنیم هیچگاه به اندازه ظهور انقلاب اسلامی این قدرت ها متراکم و مصمم و صاحب قدرت نبودند.

سرلشکر سلامی ادامه داد: این اعجاز الهی که بر قلوب نازل شد یعنی استحکام قلوب در فضای نابرابر جهانی و اینکه ملتی در طول چهار دهه با تکیه بر حکمت امامان انقلاب خود با الهام از منطق وحی در برابر این قدرت های عظیم ایستادگی کند، عقب نشینی نداشته باشد، هیچ سنگری را ترک نکند و از فراز سختی ها عبور کند و به وعده های الهی اعتماد کند این همان نزول نصرت الهی است.

وی با اشاره به اینکه مستکبران همیشه قدرتمند هستند چون استضعاف ملت ها را عامل تقویت خود قرار دادند و کسی که قدرتمند تر باشد یعنی یک نظام شیطانی و اگر قدرتمند باشد نمی تواند مستکبر باشد ولی این قدرت شیطانی و مادی و زوال پذیر است و باطل محکوم به فنا است ولی باید حق بیاید تا تاریکی از بین برود افزود: استکبار نبود نیروی ایمان است و وقتی ایمان و مومنان ظهور می کنند همانند خورشید آسمان و زمین روشن می شود لذا داستان انقلاب اسلامی نیز همین است و استمرار رسالت انبیای الهی برای باز کردن زنجیرهای اسارت از دست و پای مسلمانان و مومنان است.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: در این عصر مسلمانان به این حقیقت آگاهی یافتند و با اینکه همچنان در عصر جهالت نوین و جهالت پیشرفته قرار داریم، فضای بین اذهان از بین رفته و هر کسی می‌تواند در زمان حقیقی با تمام نقاط عالم ارتباط ذهنی برقرار کند اما آنچه در این ارتباط مهم است همچنان امواج جهل مرکب از سوی قدرت‌های شیطانی در جهان با ابزارهای نوین منتشر می شود تا انسان ها را از خدا و پیامبران الهی و مکاتب الهی دور سازند و شدت جریان تهاجم به ارزش‌ها و اعتقادات بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه جهان امروز جهان نبردهای همه جانبه استکبار علیه ملت ها است ولی ملت ایران در این میانه نقطه مرکزی این تهاجم است افزود: آمریکا یقینا اولین دشمن ملت ایران است و همه سیاست ها را بکار گرفته تا بین سه رکن اصیل قدرت امت اسلام رهبری، مکتب و مردم فاصله بیندازد.

سرلشکر سلامی خاطرنشان کرد: دشمن رهبر انقلاب را منشا آگاهی و سرچشمه انتشار ایمان و استقامت و ثبات قدم و ارمغان آورنده پیروزی برای امت اسلام می داند و مکتب اسلام را منظومه حیات بخش امت و اگاهی بخشی می داند و پیام هدایت در نقطه مقابل منشور استکبار است که به نام دموکراسی و لیبرالیم به حهان عرضه شده است.

وی با اشاره به اینکه اسلام منطق عدالت، کرامت، استقامت و عزت و اقتدار را مهم و اساسی می داند و دشمن به جنگ اسلام می آید و مردم را قاعده این ساختار عظیم می داند و این بنای عظیم تمدن اسلام که در حال تکوین و شکل‌گیری بر قاعده مردم در مکتب اسلام و قائمه رهبری باقی است لذا دشمن این ها را هدف قرار داده است افزود: مردم این واقعیت‌ها را می دانند و به همین دلیل هر چه دشمن ظرفیت ها را به صحنه می اورد کمتر نتیحه می گیرد و این سنت الهی است و باید قدرت های استکباری زایل شود و فرسایش و تحلیل تدریجی و انرژی آنان باید تخلیه شود و منطقش باید از اعتبار جهانی بیفتد و سیمای او باید فرسوده و خسته شود.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تأکید بر این مطلب که قدرت دشمن باید ناتوان نشان داده شود و همه این واقعات قابل مشاهده است گفت: دشمنی که روزگاری قدرت سیاسی نافذ داشت در حال زوال است، از جنگ اقتصادی هنوز نیرومند است ولی این دشمن با ده سال قبل متفاوت است، نشاط سیاسی در او نمی بینید، چهره مقامات دشمن افسرده و پژمرده است، مثالی برای موفقیت برای جهانیان ندارند، مصداق ها همه در افغانستان، لبنان، ایران، یمن و عراق و سوریه شکستند و مصداق موفقیت در جامعه خودشان را ندارند.

وی افزود: اگر قدرت در حالیکه در اوج است نتواند موفقیت آفریند در مسیر زوال با شتاب بیشتری به فروپاشی می رسد و این واقعیت است اما اسلام در میدان درخشیده است و منشوری که در لوح محفوظ الهی در قرآن عظیم تمام شئون زندگی را روشن کرده امروز آیه هایش روی صفحات زمین قابل تفسیر می شود، عینیت می یابد، سنت های الهی رخ نشان می دهند  و وعده های الهی محقق می شوند البته سخت است ولی خداوند سختی ها را در بین آسایش ها قرار داده است.

سرلشکر سلامی اظهار کرد: خداوند آرامش و آسایش را با سختی عجین می کند و این را ملت ایران دریافتند و به ارزش های بزرگی دست خواهد یافت، از اسارت و وابستگی آزاد می شود و عزیز و مقتدر و پیشرفت خواهد داشت، دشمن را به عقب خواهد راند و در حاشیه امن قرار می گیرد؛ انقلاب همین است، آرامش، امنیت و عدالت را و صلح را با آرامش و عزت می خواهد، این فضایل در قامت جامعه شکل کاملی می یابد ولی فرصت ندادند تا نظام اسلامی رخسار کامل خودش را نشان دهد.

وی با بیان اینکه دشمن ناامید است ولی در پی شکل نگرفتن نظام اسلامی با صلابت و شکوه خود بود و جنگیدند و می خواهند سیمای اسلام در حاکمیت دلپذیر نباشد افزود: برای همین است هر چه می توانند علیه مردم ایران می جنگند و تحت فشارهای روانی قرار می دهند، عملیات های رسانه ای می کنند و تهدید به جنگ می کنند ولی مردم ایستاده اند، اگاه هستند و نبض قدرت دشمن دیگر در اختیار ملت ایران است لذا ارعاب اثر ندارد و راه مردم ادامه دارد و البته پیمودن مسیر در فرازهای آخر سخت‌تر است اما به قله نزدیک شدیم و دشمن در سراشیبی سقوط است.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: نباید کار رها شود و خوش بینانه به صحنه دشمن نگاه نکنیم؛ راه اصلی ما برای پیمون بقیه مسیر از همان مسیر ترسیم شده موفق این چهار دهه یعنی انسجام و حضور مردم و تبعیت از ولی فقیه و باور به اراده الهی می گذرد و در سپاه و بسیج باید به این حقیقت ایمان قوی داشته باشیم که مردم معادل انقلاب و شتاب‌بخش و قدرت اصلی ما هستند.

وی با بیان اینکه مردم شایسته خدمت هستند افزود: تأکید داریم با مردم و در میان مردم و سهیم شدن با سختی های آنها و درمان سختی ها محقق شود و امروز همه مسئولان نظام این عزم و اراده را دارند که به مردم هر چه می توانند خدمت بدون منت و اذیت کنند.

سرلشکر سلامی اظهار کرد: سختی های اخیر مانند بیماری کرونا و مسائل معیشتی را با تمسک به اسلام توانستیم پیش ببریم و کمک برای حل داشته باشیم و فرهنگ ایثار را پیگیری کنیم این منطق اسلام است و بسیج بر این منطق باید عمل کند و از آرامش، آسایش، رفاه، عزت، کرامت و شرف، آبرو و امنیت مردم به عنوان گوهر گرانقدر باید پاسداری شود و باید مسائل استان را آنگونه که شایسته است در آینده نزدیک حل کنیم و البته فرصت خدمت کوتاه و زودگذر است.

انتهای پیام/