به گزارش صبح توس؛ به دنبال ایجاد اختلال در سیستم کارت های سوخت در کشور، فعالیت جایگاه‌های سوخت‌گیری مشهد در حال بازگشت به روال عادی است.

https://aparat.com/v/CY6Zh