به گزارش صبح توس؛ به دنبال ایجاد اختلال در سیستم کارت های سوخت در کشور، از ساعتی پیش سوختگیری در جایگاه اختصاصی آل احمد سبزوار به وضعیت عادی بازگشت.

https://aparat.com/v/ey9iV