به گزارش صبح توس؛ محمد شجعی در جلسه کمیته فنی تولیدات گیاهی با محوریت کشت پاییزه، گفت: از آنجایی که سامانه توزیع کود قبلی بر اساس مالکیت آب بدون عیب و نقص و با کمترین خطا انجام می‌شد لذا از اطلاعات آن برای تطبیق سطح زیر کشت محصولات طبق فرمول جدید کودی ارسالی از ستاد استان استفاده می‌گردد.


وی ادامه داد: برای تعیین حدود سطح زیر کشت حتما از فرمول ارائه شده از ستاد استان و تطبیق با مالکیت آب کشاورز استفاده می‌گردد تا سطوح غیر واقعی توسط برخی از کشاورزان عنوان نشود.


مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشمر جلوگیری از ادعای غیر واقعی برخی از کشاورزان و همچنین جلوگیری از رانت و فروش کود یارانه ای در بازار آزاد را از مزیت های صدور حواله کودی بصورت الکترونیکی دانست و اظهار کرد: هنگامی که اطلاعات کشاورزان در سامانه کامل باشد با ورود مستقیم و بدون مراجعه به مدیریت براساس سطح زیر کشت و نوع محصول می توانند از کارگزاران کود مورد نیاز خود را تأمین نمایند.

انتهای پیام/4001