به گزارش صبح توس؛ حمیدرضا اقبالی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بردسکن گفت: گرمای شدید هوا و کاهش بارندگی امسال، تنش شدیدی به پوشش گیاهی مراتع وارد کرده است.

او با اشاره به ۱۳۳ میلی متر بارندگی در بردسکن افزود: کاهش بارندگی منجر به کاهش ۳۵ درصدی تولید علوفه در مراتع شهرستان شده بطوریکه میزان تولید علوفه به طور متوسط در هر هکتار این شهرستان از ۶۰ کیلوگرم به ۲۱ کیلوگرم کاهش یافته است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بردسکن ادامه داد: سطح مراتع بردسکن حدود ۴۳۰ هزار هکتار است که امسال در مجموع بیش از ۹ میلیون کیلوگرم کاهش علوفه داشته ایم.

اقبالی بیان کرد: خسارت غیرمستقیم خشکسالی بر مراتع از جمله کاهش تنوع زیستی خیلی بیشتر از خسارت مستقیم است که امکان برآورد ریالی آن مقدور نمی‌باشد.

او اجرای پروژه‌های آبخیزداری و آبخونداری، بوته کاری، بذرپاشی، قرق مراتع، آبیاری و مراقبت و اجرای طرح‌های مرتعداری تلفیقی را از جمله راهکار‌های مثبت جهت جلوگیری از خسارت بیشتر خشکسالی بر مراتع دانست و تصریح کرد: بیمه کردن مراتع می‌تواند به دامداران دربرابر خسارات خشکسالی، سرمازدگی، سیل، طوفان و تگرگ کمک شایانی کند.

انتهای پیام /4001